นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ HSBC Thailand Business Case Competition 2019 BBA Students Win in HSBC Thailand Business Case Competition

วิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วมงานแถลงผลการสำรวจความพิการ พ.ศ.2560
March 29, 2019
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือจัดอบรมหลักสูตร Banker’s Executive
April 1, 2019

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ HSBC Thailand Business Case Competition 2019 BBA Students Win in HSBC Thailand Business Case Competition

hsbc

วันที่ 30 มีนาคม 2562 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ นายภาคิน ตรึงจิตวิลาส สาขาวิชาการตลาด นายภูวินทร์ เอกภูธร และนายกัณตพนธ์ เชาว์กิจค้า สาขาวิชาการเงิน และนาย Parth Virendra Shah สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวิเคราะห์และจัดทำแผนเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจสากล ปี 2562 หรือ HSBC Thailand Business Case Competition 2019 ได้รับถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา รวมกว่า 100,000 บาท ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย การแข่งขันนี้มีผู้เข้าแข่งขัน 147 ทีม จาก 8 มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ จัดขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพและทักษะของนักศึกษาในการวิเคราะห์ปัญหาธุรกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลกเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมใช้ความสามารถในการตีโจทย์เพื่อวางแผนแนวคิดธุรกิจใหม่ในเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปได้จริง โดยมีคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศร่วมตัดสิน นอกจากนี้ทีมชนะเลิศจากวิทยาลัยนานาชาติยังได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมชิงแชมป์ในการแข่งขันระดับนานาชาติ ในโครงการ “HSBC/HKU Asia Pacific Business Case Competition 2019” ที่ประเทศฮ่องกง ในวันที่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน ที่จะถึงนี้อีกด้วย

Recent post