มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “50 ปีวันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”
March 1, 2019
คณะสงฆ์น้ำทองสิกขาลัย วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล จัดกิจกรรม “เรียนรู้ภายในผ่านกระบวนจิตปัญญาศึกษา ในหัวข้อ HELLO MYSELF”
March 3, 2019

งาน “MU Blue Night คืนสู่เหย้าเรามหิดล” ครั้งที่ 6

line_171905292246547-1024x683

2 มีนาคม 2562 พลตำรวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวเปิดงาน “MU Blue Night คืนสู่เหย้าเรามหิดล” ครั้งที่ 6 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน จัดโดย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนสมาคมศิษย์เก่าคณะ / วิทยาลัย / สถาบัน ณ ลานด้านหน้ามหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย ระหว่างศิษย์เก่า / ศิษย์ปัจจุบัน / คณาจารย์ / บุคลากร รวมถึงระดมทุนเพื่อใช้ในกิจการของสมาคมฯ เพื่อสนับสนุนนักศึกษาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ในงานมีพิธีมอบรางวัล 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปีวันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล กิจกรรมนั่งรถรางชมภูมิทัศน์ของอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ชม Shop ชิมตลาดนัด (กึ่งงานวัด) ของนักศึกษาบริเวณริมสระน้ำหน้าอาคารมหิดลสิทธาคาร การแสดงจาก Pop Band วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ การแสดงจากนักร้องชื่อดังเปาวลี การโชว์เพลงสุขภาพ 5 เพลงที่ชนะการประกวด การแสดงจากวงประกายไฟ มาลีวัลย์-เจมีน่า แหนม-รณเดช การจับฉลากแจกรางวัล และมอบธง MU Blue Night โดยผู้เข้าร่วมงานพร้อมใจกันแต่งกายโทนสีน้ำเงินตามธีมของงาน และอิ่มอร่อยกับซุ้มอาหารคาวหวานเครื่องดื่มจากร้านชื่อดังมากกว่า 20 ซุ้ม ร่วมด้วยซุ้มอาหารจากนักศึกษาปัจจุบัน

หมายเหตุ ดูรายชื่อผู้ได้รับรางวัล 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปีวันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล ที่นี่

Recent post