คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จัดงาน “วันรักนกเงือก ตอน Hornbill คู่รักแท้”
February 13, 2019
อธิการบดี ม.มหิดล ร่วมการประชุม Programme for Leadership in University Management (PLUM) Southeast Asia Leaders’ Summit 2019
February 14, 2019

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เข้าร่วมประชุม Global Social Security Forum: Driving Progress Towards UHC in Asia

1550113107558

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุม Global Social Security Forum ครั้งที่ 19 ในหัวข้อ Driving Progress Towards UHC in Asia จัดโดย Korea Institute for Health and Social Affairs (KIHASA) ณ Mozart Hall, President Hotel กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็น พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้กับวิทยากรจากประเทศต่างๆ ในเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลีใต้ เวียดนามและประเทศไทย ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เกี่ยวกับการยกระดับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของแต่ละประเทศให้มีคุณภาพที่ดีกว่าเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการให้บริการสุขภาพและการจัดการการเงินการคลังที่จะสามารถครอบคลุมประชากรได้มากขึ้น ในขณะที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านการรับบริการสุขภาพในเชิงลึกที่มากขึ้น

Recent post