รักษาการแทนรองอธิการบดี บรรยายหัวข้อ “วัฒนธรรมองค์การ: ค่านิยมมหิดล”
February 18, 2019
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมรับฟังผลการรับรองคุณภาพจากคณะกรรมการ AACSB ณ วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
February 20, 2019

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการประชุม THE Research Excellence Summit: Asia Pacific

the2

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ THE Research Excellence Summit: Asia Pacific” ภายใต้หัวข้อ “Research for the public good” เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และทัศนคติ ร่วมกับผู้บริหารและนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำจากทั่วโลก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ University of New South Wales (UNSW) เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

Recent post