คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
February 21, 2019
รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
February 21, 2019

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) วิทยาลัยราชสุดา

1550720542523-1024x768

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2562 ของวิทยาลัยราชสุดา โดยมี แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดี วิทยาลัยราชสุดา กล่าวต้อนรับ โดยวิทยาลัยฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อตกลงของวิทยาลัยฯ และได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อตกลงของวิทยาลัยฯ ในปี 2561 ถึงปัจจุบัน พร้อมรับข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในปี 2562 ณ ห้อง 231 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post