งาน “MU Blue Night คืนสู่เหย้าเรามหิดล” ครั้งที่ 6
March 2, 2019
พิธีเปิดการอบรม “การเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนากระบวนการรับจ่ายเงินของส่วนงาน สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Payment ตามโครงการ Mahidol Digital Convergence University”
March 4, 2019

คณะสงฆ์น้ำทองสิกขาลัย วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล จัดกิจกรรม “เรียนรู้ภายในผ่านกระบวนจิตปัญญาศึกษา ในหัวข้อ HELLO MYSELF”

1551619579891-1024x683-1024x683

3 มีนาคม 2562 คณะสงฆ์น้ำทองสิกขาลัย ธรรมะทูเดย์ บัณฑิตอาสาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “HELLO MYSELF” วิทยากรโดย คุณนเรศ เสวิกา นักศึกษาปริญญาโท ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ผู้สนใจทั้งที่เป็นบรรพชิตและฆราวาสได้เรียนรู้ภายในตัวเอง สร้างพลังบวกเพื่อสร้างสรรค์สังคมผ่านกระบวนการทางจิตตปัญญาศึกษา
ณ น้ำทองสิกขาลัย วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post