สถาบันฯ อาเซียน จัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาระดับปริญญาเอก
February 12, 2019
ICT มหิดล คิดโปรแกรม “ระบุอัตลักษณ์และจดจำบุคคลโดยใช้รูปแบบการเดิน”
February 13, 2019

ม.มหิดลเป็นที่ 1 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับของเว็บไซต์ 4icu.org

704A3440-555F-47E4-B33E-62F9810D8525

เมื่อเร็วๆนี้ เว็บไซต์ 4icu.org หรือ uniRank ซึ่งเป็นเว็บไซต์ชื่อดังของการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยทั่วโลก ประกาศการจัดอันดับ “2019 Asian University Ranking” โดยมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย และอันดับที่ 86 ในเอเชีย จากการจัดอันดับ 200 มหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย (Top 200 Universities in Asia) นอกจากนี้ ยังมีมหาวิทยาลัยของไทยที่ได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้ด้วย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับที่ 111 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันดับที่ 115 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับที่ 149 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับที่ 151 และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันดับที่ 183

เว็บไซต์ https://www.4icu.org หรือ uniRank เป็นเว็บไซต์ชื่อดังของการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยทั่วโลก ได้เริ่มทำการจัดอันดับตั้งแต่ปี 2005 โดยมีรายงานผลการจัดอันดับปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ เดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม ปัจจุบันการดำเนินการ uniRank University Ranking™ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอันดับความนิยมของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยในทั่วโลกที่ได้รับความนิยมในการเข้าชมเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ความไว้วางใจ และการเชื่อมโยงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ (Web Presence and Popularity) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยให้นักศึกษาสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ครบถ้วน ข้อมูลในเว็บไซต์มีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีการอัพเดทข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ 4icu.org หรือ uniRank ได้ใช้เครื่องมือที่ใช้การสืบค้นเพื่อให้ได้ผลการประเมินที่มีประสิทธิภาพและถูกต้อง ได้แก่ Moz Domain Authority, Alexa Global Rank, Similar Web Global Rank, Majestic Referring Domains และ Majestic Trust Flow

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.4icu.org/top-universities-asia/

Recent post