สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เข้าร่วมประชุม Global Social Security Forum: Driving Progress Towards UHC in Asia
February 14, 2019
สมาคมศิษย์เก่าพยายาลศิริราชฯ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ และฝ่ายการพยาบาล รพ.ศิริราช จัดการประชุมวิชาการสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช ครั้งที่ 26 เรื่อง “เพิ่มคุณค่าบริการพยาบาลเพื่อชีวิตที่ดีกว่า”
February 14, 2019

อธิการบดี ม.มหิดล ร่วมการประชุม Programme for Leadership in University Management (PLUM) Southeast Asia Leaders’ Summit 2019

65444

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมฟังบรรยาย จาก Mr. Phil Baty, Chief Knowledge Officer จาก Times Higher Education (THE) ในหัวข้อ Insights from inside the World University Rankings : ASEAN universities ร่วมกับผู้แทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยชั้นนำจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการประชุม Programme for Leadership in University Management (PLUM) Southeast Asia Leaders’ Summit 2019 ณ National University of Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์

Recent post