มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ 1 ของประเทศไทย ในสาขาวิชาหลัก Life Sciences & Medicine จากการจัดอันดับของ QS World University Rankings by Subject 2019
March 1, 2019
งาน “MU Blue Night คืนสู่เหย้าเรามหิดล” ครั้งที่ 6
March 2, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “50 ปีวันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”

mahidol-16

1 มีนาคม 2562  มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “50 ปีวันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล    โดยในช่วงเช้า ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และ พิธีเปิดนิทรรศการ เรื่อง “Timeline of Mahidol University เส้นทางแห่งมหาวิทยาลัยของแผ่นดิน” ณ บริเวณห้องโถง  ชั้น 1 สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีผู้ร่วมงานจากองค์กรภายนอกและส่วนงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยร่วมงานจำนวนมาก

จากนั้น มีพิธีบําเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนก และการแสดงปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวนิช ครั้งที่ 10 เรื่อง “มหาวิทยาลัยแห่งอนาคต” โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช โดยได้กล่าวถึงการเรียนรู้ที่แท้ คือ การเรียนจากชีวิตจริง การทำงานจริง จึงจะดีที่สุด เป็นการเรียนจากการปฏิบัติ ไม่มีขอบเขตวิชา เพื่อให้การเรียนรู้ลึกและเชื่อมโยง จึงควรมีการนำข้อมูลจากการปฏิบัติ มาตรวจสอบกับทฤษฎี / สาขาวิชา และเตรียมพร้อม transfer ไปใช้ในบริบทอื่น มหาวิทยาลัยแห่งอนาคต ดำรงอยู่เพราะมีคุณประโยชน์ มีวิธีปฏิบัติงานที่สร้างการยอมรับ มี Management Platform เพื่อการบรรลุผลงานตามความคาดหวังใหม่ของผู้เรียน และของสังคม ตลอดจนใช้กระบวนทัศน์มองออกนอกรั้วมหาวิทยาลัย นอกกรอบวิชาการ สู่โลกแห่งชีวิตจริง สู่อนาคต (ที่ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไร) โดยใช้กระบวนทัศน์สร้างผลงานที่เป็นเลิศร่วมกับ partner หลังจากเสร็จสิ้นการปาฐกถาแล้วเป็นพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้อาวุโส ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ทั้งนี้ ภายในบริเวณงาน มหาวิทยาลัยได้จัดบริการสุขภาพและบริการทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

กิจกรรมภาคบ่าย มีพิธีมอบรางวัลมหิดลทยากร รางวัลคนดีศรีมหิดล รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง รางวัลผู้มีผลงานการประดิษฐ์ที่ได้รับสิทธิบัตรฯ รางวัลข้าราชการลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น       เกียรติบัตรแม่ดี-บุคลากรเด่น และมอบเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 131 ปี นับเนื่องตั้งแต่ก่อกำเนิด โรงศิริราชพยาบาล เมื่อปีพุทธศักราช 2431  และพัฒนาต่อมาจนกระทั่งเป็นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “มหิดล” อันเป็นพระนามของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ให้เป็นนามใหม่ของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2512 ดังนั้น ในปีพุทธศักราช 2562 นี้ จึงเป็นวาระสำคัญ “50 ปีแห่งวันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post