มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “50 ปีวันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”
March 1, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ 1 ของประเทศไทย ในสาขาวิชาหลัก Life Sciences & Medicine จากการจัดอันดับของ QS World University Rankings by Subject 2019

Print

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 Quacquarelli Symonds (QS) ประกาศผลการจัดอันดับ QS World University Rankings by Subject 2019 ซึ่งประกาศผลมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในสาขาวิชาต่างๆ 48 ใน 5 กลุ่มสาขาวิชาหลักคือ Art & Humanities, Engineering & Technology, Life Sciences & Medicine, Natural Sciences และ Social Sciences & Management ใช้หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดประกอบด้วย Academic Reputation, Employer Reputation, Citation per Paper และ H-Index

จากการจัดอันดับในปีนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ 1 ของประเทศไทย และอันดับ 148 ของโลกในสาขาวิชาหลัก Life Sciences & Medicine ซึ่งเป็นสาขาที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีความเข้มแข็งและโดดเด่นทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัยและนวัตกรรม และยังเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยในสาขาวิชา Medicine (อันดับที่ 101 – 150 ของโลก) Pharmacy & Pharmacology (อันดับที่ 151 – 200 ของโลก) และ Biological Sciences (อันดับที่ 201 – 250 ของโลก)

Recent post