ทีมบริหารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิด Innogineer Studio
March 13, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก Institute of Continuing & TESOL Education จาก University of Queensland เครือรัฐออสเตรเลีย
March 14, 2019

ทีมบริหารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน

x

วันที่ 11 – 13 มีนาคม 2562 รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยทีมบริหาร ได้เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้เข้าหารือถึงความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรร่วมด้าน Culture and Globalizating Asia กับ Prof. WANG Jun และ Prof.He HuanHuan ณ School of Humanities , Zhejiang University ณ เมืองหางโจว ซึ่งได้รับการจัดอันดับสาขาวิชาปรัชญาติดอันดับ Top 100 ของโลก อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดของโลก และ Baoshan Buddhist Nunnery Academy ซึ่งเป็นสถาบันที่จัดการศึกษาสำหรับภิกษุณี ณ เมืองเหวินโจว

ในการเยือนครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะผู้บริหารของ Wenzhou Municipal Bureau of Ethnic and Religious Affairs และนักธุรกิจของเมืองเหวินโจว และได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะล้ำค่า และบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของเหวินโจว

Recent post