พิธีเปิด “Kyoto University On-Site Laboratory at Mahidol University for Educational and Research Collaboration in Environmental Studies”

4 บุคลากร ม.มหิดล ได้รับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ประจำปี 2561
March 8, 2019
เสวนาวิชาการเพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง เรื่อง “เราจะไม่เงียบอีกต่อไป”
March 8, 2019

พิธีเปิด “Kyoto University On-Site Laboratory at Mahidol University for Educational and Research Collaboration in Environmental Studies”

kyoto09

วันที่ 8 มีนาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Prof. Shinya Funakawa, Dean of Graduate School of Global Environmental Studies พร้อมด้วยคณะผู้แทนจาก Kyoto University และ Mr. Yasunari Ueno, First Secretary, Embassy of Japan in Thailand ที่เข้าเยี่ยมคารวะ เนื่องในโอกาสเข้าร่วมพิธีเปิด “Kyoto University On-Site Laboratory at Mahidol University for Educational and Research Collaboration in Environmental Studies” ณ ห้อง VIP ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี
จากนั้นเป็นพิธีเปิด “Opening Symposium on Environmental Studies” ในการนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี ได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “Higher Education and Internationalization” ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post