โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดโครงการส่งเสริมความรู้สู่ประชาชน “วันไตโลก”

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก Institute of Continuing & TESOL Education จาก University of Queensland เครือรัฐออสเตรเลีย
March 14, 2019
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างศาลปกครองกับมหาวิทยาลัยมหิดล และเสวนาวิชาการเรื่อง “ถอดบทเรียนคดีสิ่งแวดล้อม ตอน อุทาหรณ์ ฝุ่น PM2.5”
March 14, 2019

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดโครงการส่งเสริมความรู้สู่ประชาชน “วันไตโลก”

kind6

วันที่ 14 มีนาคม 2562 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการส่งเสริมความรู้สู่ประชาชน “วันไตโลก” หัวข้อ “ทุกคนทั่วไทย ไตแข็งแรง”โดยมี ศาสตราจารย์ พญ.ศรีวิชา ครุฑสูตร รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน และ อาจารย์ ดร.นพ.สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน กล่าวรายงาน ณ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ตามที่ International Federation of Kidney Foundation และ International Society of Nephrology ได้กำหนดให้ ทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือนมีนาคม เป็น “วันไตโลก” (World Kidney Day) ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 14 มีนาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวในการดูแลรักษาสุขภาพไตโดยเน้นถึงภาวะไตเรื้อรัง แนวทางในการป้องกันไตเสื่อม เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การเลือกรับประทานอาหาร ดื่มน้ำสะอาด ออกกำลังกาย ลดการบริโภคเค็ม งดดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ซึ่งจะช่วยป้องกันและชะลอการเสื่อมของไตได้ การลดความเค็มในอาหารจะลดการเกิดโรคที่เกิดจากการบริโภคโซเดียมเกินได้ นอกจากนี้ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไต เช่น ผู้ที่เป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคไต ผู้ที่เป็นโรคไตตั้งแต่เด็ก ควรได้รับการตรวจคัดกรองโรคไตทุกปี ได้แก่ การตรวจปัสสาวะ เจาะเลือด และวัดความดันโลหิต

ภายในงานมีการเสวนา เรื่อง โรคไตในเด็กและผู้ใหญ่ “อาการแสดง การดูแลรักษา และการป้องกัน” โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางร่วมเป็นวิทยากร อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ อายุรแพทย์โรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน , อาจารย์ พญ.สลิล ศิรินาม กุมารแพทย์โรคไต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน ,พญ.สุธาทิพย์ ชินประดิษฐสุข อายุรแพทย์ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน , นางสาวรัตนาภรณ์ แซ่ลิ้ม พยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และเภสัชกรหญิงณัฐธิดา เหลืองสุชนกุล โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ได้ให้ความรู้ เรื่อง “การใช้ยา : สิ่งที่ประชาชนควรรู้” การสาธิตเมนูอาหารเฉพาะโรค เรื่อง “การจัดอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต/เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง” กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักถึงการป้องกัน ช่วยลดจำนวนผู้ป่วยไตเรื้อรัง แม้ว่าประเทศไทยจะมีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มีสิทธิประโยชน์ครอบคลุมการรักษา แต่หากจำนวนผู้ป่วยมีมากเกินไป ไม่เพียงจะกลายเป็นภาระงบประมาณในอนาคต ยังอาจส่งผลต่อการเข้าถึงการรักษาอีกด้วย งานดังกล่าว มีส่วนช่วยให้ประชาชนคนไทย มีความรู้และรู้จักดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคไต และมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีคุณภาพชีวิตที่ดีแบบยั่งยืน

Recent post