วิทยาลัยนานาชาติ ร่วมหารือ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลด้านการบริการวิชาการและวิจัยภายใต้โครงการ MUIC I-ACT (Interdisciplinary Academic Collaboration Team)
March 29, 2019
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ HSBC Thailand Business Case Competition 2019 BBA Students Win in HSBC Thailand Business Case Competition
April 1, 2019

วิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วมงานแถลงผลการสำรวจความพิการ พ.ศ.2560

4B7B0AFD-BC41-42FE-A732-5E24A2A4CBB2

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วมงานแถลงผลการสำรวจความพิการ พ.ศ. 2560

จัดโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยนายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เป็นประธานในการแถลงผล
ณ โรงแรมรอยัลปริ้นเซสหลานหลวง กรุงเทพฯ

Recent post