ดร.ธีรา ฉันทโรจน์ศิริ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 รางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
March 22, 2019
ดร.กรกมล เลิศสุวรรณ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ประจำปีงบประมาณ 2562 รางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
March 22, 2019

พิธีทำบุญหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) ประจำปีการศึกษา 2561

IMG_7768

วันที่ 22 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีทำบุญหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมงานในพิธี เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในหอพัก ณ หอพระพุทธมหิดลมงคลวรญาณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post