ม.มหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รับรางวัล “นักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2561”
March 25, 2019
โครงการบัณฑิตอาสาของวิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล “ธรรมทูเดย์” จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม น.ร.บ้านปงแม่ลอบ (สาขาขุนก๋อง ห้วยฮ่อม ห้วยเหี้ยะ) สพป.ลำพูน เขต 1
March 27, 2019

มหิดลอินเตอร์ฉลองครบรอบ 33 ปี

muic-22

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารวิทยาลัยฯ คณาจารย์ และพนักงาน เข้าร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 33 การก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติ และวันแห่งความสำเร็จ
ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยพิธีการในช่วงเช้า คณะผู้เข้าร่วมงานได้เข้าสักการะศาลพ่อขุนทุ่ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพนับถือ และร่วมทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์จำนวน 9 รูปเพื่อเป็นสิริมงคล ในช่วงบ่ายเป็นพิธีมอบรางวัล วันแห่งความสำเร็จ ประจำปี 2562 (MUIC Achievement 2019) แก่บุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ อาทิ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านการปฏิบัติงาน และด้านกีฬา เพื่อแสดงความชื่นชมและเชิดชูเกียรติ ให้เป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กรต่อไป

Recent post