คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล
March 7, 2019
การประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Thai Coast: Coastal Vulnerability, Resilience and Adaptation in Thailand”
March 7, 2019

สถานวิทยามะเร็งศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมกับ องค์กร Art for Cancer By Ireal จัดงาน CANCEL CANCER FESTIVAL 2019

CANCEL CANCER1

2 – 3 มีนาคม 2562 ณ ลานเซ็นทรัลเวิลด์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการเปิดงาน CANCEL CANCER FESTIVAL 2019 ซึ่งจัดโดย สถานวิทยามะเร็งศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ องค์กร Art for Cancer By Ireal โดยมีคณะนักวิจัยเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) Health Cluster นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์มานพ พิทักษ์ภากร อาจารย์ ดร.สมพลนาท สัมปัตตะวนิช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าร่วมเสวนา “Cancer Precision Medicine แนวทางการรักษาแบบใหม่ เพื่อความหวังใหม่ของผู้ป่วยมะเร็งไทย” และ อาจารย์ แพทย์หญิงพลอยเพลิน พิกุลสด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าร่วมเสวนา “ความสำคัญของงานวิจัย และมุมมองจากผู้ป่วยมะเร็งและอดีตผู้ป่วยมะเร็ง” วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อระดมเงินทุนสมทบเข้า “กองทุนสนับสนุนการแพทย์แม่นยำในโรคมะเร็ง” ในศิริราชมูลนิธิ ในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสู่การรักษาผู้ป่วยมะเร็งไทยได้อย่างจำเพาะ เพื่อเพิ่มโอกาสการหายขาดจากโรคมะเร็ง ในรูปแบบของเฟสติวัล ที่ใช้ดนตรี ศิลปะ อาหาร และ แรงบันดาลใจ เป็นตัวขับเคลื่อนกิจกรรมระดมทุน โดยต้องการจะเปลี่ยนมุมมองในการรับมือกับ “โรคมะเร็ง” ใหม่ ด้วยการใช้พลังบวก และประสบการณ์จากผู้ป่วยมะเร็งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคมให้ลุกขึ้นมาช่วยกัน และตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัย นอกจากกิจกรรมเสวนาแล้ว ยังมีฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังมาร่วมแสดงพลัง อาทิ แสตมป์ อภิวัชร์, สิงโต นำโชค, ป๊อด โมเดิร์นด็อก, BNK48, ละมุนแบนด์ รวมทั้งมีบูธขายของงานอาร์ต ซุ้มวาดรูป และการเวิร์คช็อปจากกลุ่มศิลปิน Art for Cancer บูธอาหารเพื่อสุขภาพ และขนมจากผู้ป่วยมะเร็ง ร่วมด้วยนิทรรศการจากสถานวิทยามะเร็งศิริราช และ Art for Cancer มีผู้เข้าร่วมงานและให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

Recent post