รักษาการแทนอธิการบดี ม.มหิดล ร่วมงาน Bett Asia 2019 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
March 13, 2019
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิด Innogineer Studio
March 13, 2019

สถาบันวิจัยประชากร ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

ipsr-3

วันที่ 13 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมนักศึกษาสถาบันฯ ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาจาก Hokkaido University, Japan (มหาวิทยาลัยฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น) จำนวน 28 คน ในโครงการแลกเปลี่ยน MU IPSR – Hokkaido University โดยมี สพญ.สรัญญา สุจริตพงศ์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “Population and Environment” และ คณะนักศึกษาสถาบันฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษาจาก Hokkaido University, Japan (มหาวิทยาลัยฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น) ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post