คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ นำเสนอนวัตกรรมของผู้สูงอายุ และร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การปฏิรูปอุดมศึกษาไทย แบบพลิกโฉม: ร่วมสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลง”

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เข้าพบอธิการบดี เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
March 22, 2019
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ University of Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น
March 25, 2019

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ นำเสนอนวัตกรรมของผู้สูงอายุ และร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การปฏิรูปอุดมศึกษาไทย แบบพลิกโฉม: ร่วมสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลง”

ns-2

วันที่ 25 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร ร่วมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 47 กลุ่ม 2 สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรบัณฑิตพันธ์ุใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ นำเสนอนวัตกรรมของผู้สูงอายุ และร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การปฏิรูปอุดมศึกษาไทย แบบพลิกโฉม: ร่วมสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลง” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา ภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง วิกฤตอุดมศึกษา: ปัญหาการผลิตบัณฑิตที่ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงวุฒิระดับประเทศ ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

Recent post