โครงการบัณฑิตอาสาของวิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล “ธรรมทูเดย์” จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม น.ร.บ้านปงแม่ลอบ (สาขาขุนก๋อง ห้วยฮ่อม ห้วยเหี้ยะ) สพป.ลำพูน เขต 1

มหิดลอินเตอร์ฉลองครบรอบ 33 ปี
March 26, 2019
ม.มหิดล จัดการประกวด Innovation for Campus Sustainability 2019
March 27, 2019

โครงการบัณฑิตอาสาของวิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล “ธรรมทูเดย์” จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม น.ร.บ้านปงแม่ลอบ (สาขาขุนก๋อง ห้วยฮ่อม ห้วยเหี้ยะ) สพป.ลำพูน เขต 1

CRS02

24 – 26 มีนาคม 2562 โครงการบัณฑิตอาสาของวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล “ธรรมทูเดย์” นำโดย พระอาจารย์สุมินทร์ คัมภีรปัญโญ จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนบ้านปงแม่ลอบ (สาขาขุนก๋อง ห้วยฮ่อม ห้วยเหี้ยะ) สพป.ลำพูน เขต 1 โดยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานของชีวิต โดยใช้ศาสนาเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาทางจริยธรรม ขอขอบคุณภาพจาก โครงการบัณฑิตอาสาของวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล “ธรรมทูเดย์”

Recent post