คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ University of Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น
March 25, 2019
ม.มหิดล ร่วมนำเสนอเพื่อรับเป็นเจ้าภาพในการจัด Asia-Pacific Association for International Education Conference & Exhibition 2022 (APAIE 2022) โดยมีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับอีก 6 สถาบันร่วมในประเทศไทย
March 25, 2019

สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก มหาวิทยาลัยชิซุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

nu4

วันที่ 25 มีนาคม 2562 รศ.ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Prof. Amagai และ Assoc. Prof. Miyoshi คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยชิซุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาความร่วมมือ และยกระดับขีดความสามารถในการทำวิจัยด้านอาหารโภชนาการ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ณ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post