ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณทันตแพทย์หญิงผุสดี ยศเนืองนิตย์ ผู้ทุ่มเท มุ่งมั่น ตั้งใจ ทำดี เพื่อม.มหิดล
March 20, 2019
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร
March 21, 2019

MU SHARING Festival 2019: SHARING HERO​

BF704570-5405-480F-9EA6-0D5744E5A5B9

วันที่ 20 มีนาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นประธานเปิดกิจกรรม MU SHARING Festival 2019: SHARING HERO แค่เริ่มจากการให้ เราก็เป็นฮีโร่ได้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมเป็นเกียรติกล่าวต้อนรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม และร.สุพรรณ ทิพย์ทิพากร อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม ซึ่งจัดขึ้นโดยนักศึกษาชมรมพัฒนาศักยภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้ฝึกวางแผน ทำงานร่วมกัน และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมขั้นพื้นฐานให้รู้จักการแบ่งปัน  มุ่งทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นด้วยการส่งมอบสิ่งของ การแบ่งปันกำลังใจและความสุข  ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมแพคของและทำสมุด D.I.Y ส่งต่อเด็กๆ ที่ด้อยโอกาสผ่านทางเพจ ตามล่าฝัน เพื่อน้องๆ ในแดนไกล Tam La Fun”  นอกจากนี้  ได้รับเกียรติจาก คุณปอนด์ ภาริษา ยาคอปเซน และ  คุณภูมิ วิภูริศ ร่วมพูดคุยและถ่ายทอดประสบการณ์การช่วยเหลือแบ่งปัน  และแนะนำแนวคิดด้าน “การให้” แก่นักศึกษา  ณ ลานหน้าหอพักนักศึกษา หอ 11 (บ้านศรีตรัง)  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post