วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา จัดกิจกรรม “ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ใน 1 ชั่วโมง”
March 7, 2019
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพปฏิบัติภารกิจในฐานะ AUN-QA Council และ AUN-QA Chief Quality Officers’ Meeting 2019 (CQOs) ณ ประเทศฟิลิปปินส์
March 8, 2019

ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

20190307_190307_0024

วันที่ 7 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมคณะ จำนวน 4 ท่าน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมหาวิทยาลัยสีเขียว ตามแนวทางการประเมินการจัดอันดับของ UI Green Metric World University Ranking ที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้ง 6 ด้าน คือ สถานที่ตั้งและระบบสาธารณูปโภค, การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ, การจัดการขยะ, การใช้น้ำ, การจัดการระบบขนส่ง และ การศึกษา ณ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post