ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุม AUN – QA International Conference 2019

รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
March 5, 2019
งานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม จัดโครงการ “ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์และพัฒนาวัดสร้างสุขให้ชุมชนด้วยพลังจิตอาสา” ครั้งที่ 2
March 5, 2019

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุม AUN – QA International Conference 2019

001

วันที่ 4 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เข้าร่วมการประชุมและอภิปรายในหัวข้อ “Discussing experiences of the Programme and Institution assessed by AUN-QA: Learning Experiences and Benefits” ในการประชุม “AUN – QA International Conference 2019” ภายใต้หัวข้อ “TO BE or not TO BE: Outcomes-Based Education and AUN-QA Quality Culture in Practice” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2562 โดย ASEAN University Network (AUN)  ร่วมกับ De La Salle University ประเทศฟิลิปปินส์ จัดขึ้น ในการประชุมครั้งนี้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ที่่กำกับดูแลงานด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายจาก 17 ประเทศ เข้าร่วมการประชุม เพื่อร่วมเรียนรู้และหารือแนวทางในการจัดทำกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในยุค 4.0 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

 

ขอบคุณภาพจากกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ASEAN University Network (AUN)

Recent post