การประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Thai Coast: Coastal Vulnerability, Resilience and Adaptation in Thailand”
March 7, 2019
ม.มหิดล ให้การต้อนรับผู้แทนจาก The University of North Carolina at Chapel Hill
March 7, 2019

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล

1551931005424-1024x768

วันที่ 7 มีนาคม 2562 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2562 ของบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง พัชรีย์เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ โดยได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อตกลงของบัณฑิตวิทยาลัย ในปี 2561 ถึงปัจจุบัน พร้อมรับข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในปี 2562 ณ ห้อง 408 ชั้น 4 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post