โครงการบัณฑิตอาสาของวิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล “ธรรมทูเดย์” จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม น.ร.บ้านปงแม่ลอบ (สาขาขุนก๋อง ห้วยฮ่อม ห้วยเหี้ยะ) สพป.ลำพูน เขต 1
March 27, 2019
ม.มหิดล ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ U.REKA Batch 2
March 27, 2019

ม.มหิดล จัดการประกวด Innovation for Campus Sustainability 2019

sustain03

วันที่ 27 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นประธานเปิดงาน การประกวด “Innovation for Campus Sustainability 2019” เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ที่พฤติกรรมใฝ่รู้ ใส่ใจต่อสิ่งรอบตัว และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาอย่างยังยื่นสู่สังคมไทย โดยเน้นสร้างเสริมทักษะในการคิดแบบบูรณาการ เพื่อสร้างสรรค์การคิดค้นนวัตกรรม ตามนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องประชุม อาคารใบไม้สามใบ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

ในรอบนี้ มีนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบมาทั้งหมด 9 ทีม ซึ่งทีมนักศึกษาจะมีเวลานำเสนอผลงานของตนเองทีมละประมาณ 20 นาที เพื่อให้กรรมตัดสิน ซึ่งผลการประกาศรางวัลในปีนี้ มีดังนี้

 -ทีมชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ ทีม 129 sustainability ชื่อผลงาน welunteering application

 -ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ ทีม koala ชื่อผลงาน MU Refill Corner

 -ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ ทีม Park Car MU ชื่อผลงาน MU Car Park

โดยทีมชนะเลิศจะได้รับสิทธิ์ไปแข่งขันในงาน “Asian Conference on Campus Sustainability (ACCS)” ที่ประเทศจีน ในเดือนสิงหาคมนี้

ในรอบนี้ มีนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบทั้งหมด 9 ทีม ซึ่งทีมนักศึกษาจะมีเวลานำเสนอผลงานของตนเองทีมละประมาณ 20 นาที เพื่อให้คณะกรรมตัดสิน ซึ่งผลการประกาศรางวัลในปีนี้ มีดังนี้
-ทีมชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม 129 sustainability ชื่อผลงาน welunteering application รับเงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
-ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม koala ชื่อผลงาน MU Refill Corner รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
-ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Park Car MU ชื่อผลงาน MU Car Park รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
โดยทีม “129 sustainability” จาก คณะแพทย์ศาสตรศิริราชพยาบาล ประกอบด้วย นายศุภกฤต โฆษิตบวรชัย นายพศิณ อินทรขาว และนายศุภโชค เจริญศักดิ์โยธิน จะได้รับสิทธิ์ไปแข่งขันในงาน “Asian Conference on Campus Sustainability (ACCS)” ที่ประเทศจีน ในเดือนมิถุนายน นี้

Recent post