คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ University of Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ นำเสนอนวัตกรรมของผู้สูงอายุ และร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การปฏิรูปอุดมศึกษาไทย แบบพลิกโฉม: ร่วมสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลง”
March 25, 2019
สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก มหาวิทยาลัยชิซุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
March 25, 2019

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ University of Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น

en3

วันที่ 25 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กับ Graduate School of Nutritional and Environmental Sciences และ Graduate School of Integrated Pharmaceutical and Nutritional Sciences, University of Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น โดยมี Prof. Takashi Amagai และ Assoc. Prof. Noriyuki Miyoshi พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม โดยภายในงานมีการพูดคุยความเป็นไปได้ในการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันและการนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโดยคณาจารย์จากทั้งสองสถาบัน ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post