พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างศาลปกครองกับมหาวิทยาลัยมหิดล และเสวนาวิชาการเรื่อง “ถอดบทเรียนคดีสิ่งแวดล้อม ตอน อุทาหรณ์ ฝุ่น PM2.5”
March 14, 2019
นักศึกษา ICT มหิดล คว้ารางวัล ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (The eighteenth Thailand IT Contest Festival: IT 2019)
March 15, 2019

สถาบันวิจัยประชาการและสังคม ลงนามความร่วมมือกับ International Center for Cultural Studies (ICCS) National Chiao Tung University, Taiwan

D3C7F936-98EF-4CF1-98EA-1E6C763E0152

วันที่ 15 มีนาคม 2562 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชาการและสังคม ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือกับ Prof. Joyce, C. H. Liu ผู้อำนวยการ International Center for Cultural Studies (ICCS) National Chiao Tung University, Taiwan ด้านงานวิจัย Global logistics and migrant labours รวมทั้ง การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ และนักศึกษา

โดยมี รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกวงศ์ ผศ.ดร.มาลี สันภูวรรณ์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ และในฐานะ Research fellow ที่ ICCS เข้าร่วมการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

Recent post