นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ HSBC Thailand Business Case Competition 2019 BBA Students Win in HSBC Thailand Business Case Competition
April 1, 2019
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรองการประกันคุณภาพจาก NEAS แห่งแรกของไทย
April 2, 2019

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือจัดอบรมหลักสูตร Banker’s Executive

uob12

วันที่ 1 มีนาคม 2562 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการ Banker’s Executive Certification Program ปี 2019 แก่พนักงานขายระดับหัวหน้างาน ในธุรกิจ SMEs ร่วมกับ ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ ปาติยเสวี อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารธุรกิจ และผู้จัดการโครงการฯ Mr. TAN Choon Hin กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)  ร่วมลงนาม ณ ห้องจรินทร์ยารัศมิ์ ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการดังกล่าวจะจัดระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน และวันที่ 1 – 4 มิถุนายน 2562 โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากวิทยาลัยนานาชาติร่วมพัฒนาหลักสูตรเพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องเทรนด์ใหม่ๆ ของอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร ทั้งในเรื่อง digital banking เทคโนโลยีบล็อกเชน การจัดการความเสี่ยง เป็นต้น เพื่อให้พนักงานขายระดับหัวหน้างานได้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์และเครื่องมือการบริหารรูปแบบต่างๆ เพื่อสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจในงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

Recent post