ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เข้าพบอธิการบดี เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

การประชุมปรึกษาหารือทิศทางขับเคลื่อนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
March 22, 2019
คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ นำเสนอนวัตกรรมของผู้สูงอายุ และร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การปฏิรูปอุดมศึกษาไทย แบบพลิกโฉม: ร่วมสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลง”
March 25, 2019

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เข้าพบอธิการบดี เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

vaccine3

วันที่ 22 มีนาคม 2562 นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เข้าพบ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยทั้งนี้มีศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมหารือพูดคุยแลกเปลี่ยนการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ณ ห้องรับรอง VIP สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post