ม.มหิดล ร่วมนำเสนอเพื่อรับเป็นเจ้าภาพในการจัด Asia-Pacific Association for International Education Conference & Exhibition 2022 (APAIE 2022) โดยมีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับอีก 6 สถาบันร่วมในประเทศไทย
March 25, 2019
มหิดลอินเตอร์ฉลองครบรอบ 33 ปี
March 26, 2019

ม.มหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รับรางวัล “นักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2561”

D2D68B24-7AE7-419D-A165-062A4289D719

มหาวิทยาลัยมหิดลขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในวาระรับรางวัล “นักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2561” จากสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย โดยมี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ในงานประชุมวิชาการประจำปี กรมควบคุมโรค สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย และมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ณ ห้องประชุมอัจฉรา สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี

Recent post