อธิการบดีร่วมงานวันเกียรติยศมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2561
March 29, 2019
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ ร่วมกันจัดงานเทศน์มหาชาติประยุกต์ 4 ภาค เนื่องในโอกาสครบรอบ 122 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
March 29, 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 41 ครั้งที่ 3

40784075-D0BF-4489-8891-A07F669A170B

วันที่ 29 มีนาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัด “การประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย” สมัยที่ 41 ครั้งที่ 3 โดยมี ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าการทำงานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย การจดทะเบียนเพื่อจัดตั้งสมาคมคณบดีฯ การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาคณบดีฯ และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติครั้งที่ 17 การจัดทำเว็บไซต์ (Website) ของสภาคณบดีฯ และประชาสัมพันธ์งาน BIM Success Story (BIM City 2019) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post