คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกรรมการ EECON
March 29, 2019
วิทยาลัยนานาชาติ ร่วมหารือ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลด้านการบริการวิชาการและวิจัยภายใต้โครงการ MUIC I-ACT (Interdisciplinary Academic Collaboration Team)
March 29, 2019

ศิริราชคว้าแชมป์ “มหิดลเกมส์” 62

line_151392922565662-1024x683

29 มีนาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 “มหิดลเกมส์” (มหิดลเกมส์ “Golden Jubilee ฉลอง 50 ปีวันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล”) โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานสรุปผลการจัดแข่งขันฯ โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นส่วนงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม และชนะเลิศประกวดกองเชียร์ในการแข่งขัน “มหิดลเกมส์” ประจำปี 2562 ส่วนรางวัลชนะเลิศประกวดพาเหรด ได้แก่ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ปิดท้ายด้วยการร่วมร้องเพลงเทิดพระนามมหิดล สรรเสริญพระบารมี และเพลงชาติไทย ณ สนามกีฬาฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (ติดตามผลการแข่งขันทั้งหมดได้ที่ https://op.mahidol.ac.th/hr/welfare/sport/mahidolgames256/)

นอกจากนี้ ในงานมีการประกาศผลและมอบรางวัลประกวดภาพถ่ายมหิดลเกมส์ 2019 ในหัวข้อ “Spirit” ดังนี้

– รางวัลยอดเยี่ยม : ภาพ “สุดพลังสู่ฝั่งฝัน” โดย นายพีระพงษ์ กุลประภาวีร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : ภาพ “จูงด้วยใจ…ไปไกลกว่า” โดย นายนพพร ฉิมสาคร สำนักงานอธิการบดี ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : ภาพ “Go For The Limit” โดย นายสุวีร์ ชยะกุลคีรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท

– รางวัลชมเชย : ภาพ “I Won’t Give Up” โดย นางสาวนัสธิดา บุบผา สำนักงานอธิการบดี ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 500 บาท

– รางวัลชมเชย : ภาพ “มิตรภาพ” โดย นายกานต์ อรรถยุกติ วิทยาลัยราชสุดา ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 500 บาท

– รางวัลชมเชย : ภาพ “ปั่นปั่นปั่น” โดย นายยรรยงค์ คงมหาพฤกษ์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 500 บาท

ติดตามชมผลงานภาพชนะการประกวดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/mahidolgames/photos/?tab=album&album_id=2315083832069265

Recent post