คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 41 ครั้งที่ 3
March 29, 2019
คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกรรมการ EECON
March 29, 2019

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ ร่วมกันจัดงานเทศน์มหาชาติประยุกต์ 4 ภาค เนื่องในโอกาสครบรอบ 122 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

219D105E-BADD-402E-8F20-0C58DB684A2F

วันที่ 29 มีนาคม 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ ร่วมกันจัดงานเทศน์มหาชาติประยุกต์ 4 ภาค เนื่องในโอกาสครบรอบ 122 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่คู่กับสถาบันชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์สืบไป ตลอดจนเพื่อให้บุคลากร นักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ และประชาชนทั่วไป มีโอกาสได้บำเพ็ญบุญกิริยา สร้างบารมีให้เกิดแก่ตน เพื่อสมทบกองทุนบำรุงรักษาอาคาร “มหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร” และเพื่อสมทบทุนสนับสนุนนักศึกษาพยาบาลที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ฟองคำ ติลกสกุลชัย ที่ปรึกษาและอดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พลเอกธีรเดช มีเพียร ทีมบริหาร คณาจารย์ กรรมการมูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ บุคลากร ศิษย์เก่า ประชาชน และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี โดยมีพระราชประสิทธิวิมล เจ้าอาวาสเขตบางกอกน้อย และพระมหาเทอดไทย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆัง กรุณาเป็นที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ในการดำเนินการแสดงธรรมเทศนาเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช

Recent post