คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
March 22, 2019
ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เข้าพบอธิการบดี เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
March 22, 2019

การประชุมปรึกษาหารือทิศทางขับเคลื่อนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

54800088_10157314290544365_2208543119283060736_o

วันที่ 20 มีนาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการประชุมปรึกษาหารือทิศทางขับเคลื่อนพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอข้อเสนอแนะ มุมมอง และทิศทางโอกาส ในการพัฒนาคณะฯ จากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย ดร.โชค บูลกุล กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย, ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัย เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) โดยมี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาฯ ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้แทนสายวิชาการ ผู้แทนสายสนับสนุน หัวหน้างาน และผู้ติดตามคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม R-114 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post