ศิริราชคว้าแชมป์ “มหิดลเกมส์” 62
March 29, 2019
วิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วมงานแถลงผลการสำรวจความพิการ พ.ศ.2560
March 29, 2019

วิทยาลัยนานาชาติ ร่วมหารือ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลด้านการบริการวิชาการและวิจัยภายใต้โครงการ MUIC I-ACT (Interdisciplinary Academic Collaboration Team)

8527D938-E36F-44BC-BCBE-CE2F4613D522

วันที่ 29 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ พญ. จุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นำทีมโดย ศาสตราจารย์ พญ. มณี รัตนไชยานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ นพ. เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการผู้ป่วยนอก และ อาจารย์ นพ. อัครินทร์ นิมมานนิตย์ ผู้จัดการโครงการงานประจำสู่งานวิจัย R2R เพื่อร่วมหารือความร่วมมือด้านการบริการวิชาการและวิจัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ MUIC I-ACT (Interdisciplinary Academic Collaboration Team) เพื่อพัฒนางานวิจัยและวิชาการที่บูรณาการความชำนาญด้านธุรกิจ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบเพื่อการสื่อสารแก่ผู้ป่วยและบุคลากร อีกทั้ง data analytics ที่ตอบโจทย์และสามารถนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการบริการทางการแพทย์ ณ ห้องจรินทร์ยารัศมิ์ อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post