รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวี เลาหพันธ์ รางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2561 อดีตหัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ผู้บุกเบิกต้นแบบการจัดการศึกษาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ในระดับอุดมศึกษา
March 21, 2019
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
March 21, 2019

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันน้ำโลกประจำปี 2562

water9

วันที่ 21 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน วันปาฐกถาพิเศษ “ศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์” ครั้งที่ 6 โดยภายในงานมีการเสวนาพิเศษ เรื่อง “พ.ร.บ.น้ำฉบับใหม่ แก้วิกฤตน้ำของไทยได้จริงหรือ?” โดย คุณมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน คุณหาญณรงค์ เยาวเลิศ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ อาจารย์สัญชัย สูติพันธ์วิหาร คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยอาจารย์ภัทราวุธ พุสิงห์ อาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ที่จะเป็นผู้เชื่อมโยงสาระสำคัญจากประสบการณ์ของวิทยากรทุกท่านถ่ายทอดสู่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และเสนอแนวทางอันเป็นประโยชน์ในการแก้วิกฤตน้ำของไทยตั้งแต่ท้องถิ่น ชุมชน สังคมจนถึงระดับนโยบายอันเป็นความมุ่งหวังของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล ชั้น 2 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post