วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม The Fourth AUN-DPPnet Executive Board Meeting
April 1, 2019

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดพิธีเปิดนิทรรศการ “อยากแบ่งปันเรื่องฟันเทียม”

dent Exibition7

วันที่ 1 เมษายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “อยากแบ่งปันเรื่องฟันเทียม” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท. ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทพ.สมศักดิ์ จักรไพวงศ์ ที่ปรึกษาและอดีตคณบดี, รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์, รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย คณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส ผู้แทนจากพิพิธภัณฑ์และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดนิทรรศการในครั้งนี้ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 64 พรรษา ในปี พ.ศ. 2562 โดยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย นิทรรศการเรื่องราววิวัฒนาการการทำฟันเทียมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การเลือกฟันเทียมให้เหมาะสม การดูแลรักษาฟันเทียมและข้อควรระวัง การสาธิตขั้นตอนหนึ่งของการทำฟันเทียมด้วยนวัตกรรมการพิมพ์ฟันด้วย (Intraoral Scanner) ที่ทันสมัยที่สุด และการจัดแสดงฟันเทียมในแบบต่างๆ โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการฟรี ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562

Recent post