มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ Mahidol University Response Team แก่นักศึกษาอาสาสมัคร
November 23, 2019
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
November 25, 2019

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดการประชุมความร่วมมือกับ Shanghai Jiao Tong University

1C1B1E60-7909-4B0F-B9E8-03D9C38BDFDD

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ ร่วมต้อนรับและหารือความร่วมมือกับ Professor Hui Wang Dean of School of Public Health, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine (SJTU) ซึ่งเป็นหนึ่งในสองสถาบันการศึกษาด้านการแพทย์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพระดับ A+ จากกระทรวงศึกษาธิการของจีน และเป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ใน 100 อันดับแรกตาม การจัดอันดับโดย QS World ranking โดยทั้งสองภาคีมีข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดลและ SJTU โดยมุ่งเน้นความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัย และแผนงานการจัดการสุขภาพชุมชนร่วมกัน ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นอกจากนี้คณบดี Wang ยังได้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีปิด the 51st APACPH conference “SDGs in Reality” ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562