มหาวิทยาลัยมหิดล ทูลเกล้าถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วังศุโขทัย
November 26, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับอธิบดีกรมศิลปากร ในการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทพิพิธภัณฑ์ในฐานะแหล่งเรียนรู้สำหรับการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา”
November 27, 2019

พิธีปิดโครงการอบรมนานาชาติ หลักสูตร Waste Management and Wastewater Treatment for Sustainability

1574844219245-1024x683

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานปิดโครงการอบรมนานาชาติ หลักสูตร Waste Management and Wastewater Treatment for Sustainability ซึ่งคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-27 พฤศจิกายน 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวสรุปภาพรวมของโครงการ เพื่อแนะนำแนวคิดและหลักการความรู้ในการจัดการขยะ และเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายผู้เข้าร่วมอบรมจากภูมิภาคเอเชีย แอฟริกาใต้ และอเมริกาใต้ จากนั้น เป็นพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม จำนวน 20 ท่าน ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post