พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ San Sebastian College – Recoletos สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
November 18, 2019
คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการค่ายต้นกล้าส่องแสงครั้งที่ 3
November 18, 2019

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) บัณฑิตวิทยาลัย

grad4

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างส่วนงานฯ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ และร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post