คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในความเป็นจริง (SDGs in Reality)”
November 22, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลจัดประชุมประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3
November 22, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และร่วมหารือภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและ บ.อมตะ คอร์ปเปอร์เรชั่น

mu-jp6

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ H.E. Mr. Shiro Sadoshima เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย Mr. Masaharu Kuba เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาและด้านการแพทย์ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ณ ห้องรับรอง VIP สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี คุณนล เรืองเนาวรัตน์ ผู้จัดการฝ่าย Urban Development และ Mr. Toshio Ishikawa Senior Department Manager บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ด้วย

Recent post