มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับอธิบดีกรมศิลปากร ในการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทพิพิธภัณฑ์ในฐานะแหล่งเรียนรู้สำหรับการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา”
November 27, 2019
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าวการประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563
November 28, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้บริหารจาก University of Edinburgh

1574850080233-1024x768

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิง วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ต้อนรับ Dr. Sally Argyle, Associate Dean and Director of Veterinary Admissions และคณะผู้บริหาร จาก University of Edinburgh ในโอกาสเดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน และในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร คณะสัตวแพทยศาสตร์

Recent post