มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับอธิบดีกรมศิลปากร ในการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทพิพิธภัณฑ์ในฐานะแหล่งเรียนรู้สำหรับการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา”
November 27, 2019
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าวการประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563
November 28, 2019

Representative from the University of Edinburgh visit to Mahidol University

1574850080233-1024x768

On Wednesday 27 November 2019, the representatives from the University of Edinburgh, led by Dr. Sally Argyle, Associate Dean and Director of Veterinary Admissions paid a visit to Mahidol University to discuss the opportunity for academic collaboration with the representatives from Mahidol University, led by Asst. Prof. Dr. Walasinee Sakcamduang, Dean, Faculty of Veterinary Science, and representatives from Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital and Faculty of Medicine Siriraj Hospital. Afterward, the representative from the University of Edinburgh visited Prasuathorn Hospital at the Faculty of Veterinary Science, Mahidol University to observe and discuss the collaboration.