นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
November 25, 2019
ม.มหิดลติดท็อปเท็น “มหาวิทยาลัยคุณธรรม” พิสูจน์ 3 ปีก้าวกระโดดสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ได้อันดับสูงที่สุด”
November 25, 2019

ม.มหิดล เป็นเจ้าภาพและร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร Asia-Pacific Association For International Education (APAIE Board Meeting)

apaie-board-meeting1

วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการบริหารจาก Asia-Pacific Association for International Education (APAIE Board Meeting) ในการประชุมประจำปี โดยมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพการประชุม ซึ่งได้มีการหารือเรื่องการพัฒนาความร่วมมือและการเพิ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยสมาชิก และการวางแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีของ APAIE ในการเป็นกลุ่มความร่วมมือเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

ปัจจุบัน APAIE เป็นกลุ่มความร่วมมือที่สำคัญในการจัดนิทรรศการและส่งเสริมการศึกษานานาชาติที่ใหญ่ที่สุด 1 ใน 3 ของโลก ร่วมกับ NAFSA: Association of International Educators (อเมริกาเหนือ) และ European Association for International Education – EAIE (ยุโรป) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการเลือกจากคณะกรรมการบริหารของ APAIE ให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมการศึกษานานาชาติในปี ค.ศ.2021 ที่ประเทศไทย โดยคาดหวังว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,000 คนจากทั่วโลก

Recent post