การประชุม Research and Innovation Advisory Committee (SiSCORE) ประจำปี 2562
November 15, 2019
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ San Sebastian College – Recoletos สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
November 18, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Excellence in Teaching and Learning Program” รุ่นที่ 2

1573816553342-1024x683

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Excellence in Teaching and Learning Program” รุ่นที่ 2 ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองบริหารการศึกษาและกองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ Macquarie University จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2562 ในโอกาสนี้ Prof.Garry Falloon และ Assoc.Prof.Michael Cavanagh จาก Department of Educational Studies, Faculty of Human Sciences, Macquarie University กล่าวสรุปการจัดโครงการและมอบประกาศนียบัตร ณ อาคารมหิดลอดุลยเดช – พระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post