วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ได้เข้าร่วมการประเมินหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Music) และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Arts) โดย MusiQuE
November 22, 2019
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดการประชุมความร่วมมือกับ Shanghai Jiao Tong University
November 23, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ Mahidol University Response Team แก่นักศึกษาอาสาสมัคร

1574487929669-1024x683

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานเปิดโครงการ Mahidol University Response Team (Mahidol ERT) รุ่นที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นโดยกองกิจการนักศึกษา ม.มหิดล ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 เพื่ออบรมนักศึกษาอาสาสมัคร สำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน ม.มหิดล และสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจากภาควิชาเวชศาสตร์ ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีบรรยายถึงบทบาทของ MU-ERT กับระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน โดย อ.นฉพ.เจษฎากร เจนพานิชพงศ์ และการประเมินความปลอดภัยของที่เกิดเหตุและการสวมใส่อุปกรณ์ ป้องกันตัวเอง โดย อ.นฉพ.พรหมเพชร นวลพรม ณ ห้องประชุม 322 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา

Recent post