มหาวิทยาลัยมหิดล มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Excellence in Teaching and Learning Program” รุ่นที่ 2
November 15, 2019
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) บัณฑิตวิทยาลัย
November 18, 2019

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ San Sebastian College – Recoletos สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

MOU Gradute_191118_0004

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับ San Sebastian College – Recoletos สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และ Rev. Fr. Nemesio D. Tolentin, OAR, President of San Sebastian College สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ร่วมลงนามในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ พร้อมด้วยตัวแทนจากทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม ณ ห้อง 408 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post