งานแถลงข่าวผลการตัดสินรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2562
November 21, 2019
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดงาน APACPH-CCHP Meeting
November 22, 2019

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามความร่วมมือในโครงการ MUIC Excellence Entrance Track (MEET) กับโรงเรียนมัธยมชั้นนำทั่วประเทศ

1574336253691-1024x684

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามความร่วมมือในโครงการ MUIC Excellence Entrance Track (MEET) ประจำปีการศึกษา 2563-2564 กับผู้บริหารจากสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจำนวนกว่า 30 สถาบันทั่วประเทศที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร English Program (EP), Intensive English Program (IEP), Bilingual, English Immersion Program, International Program (IP), Modern Language Program (MLP) และ หลักสูตรไทย ณ ห้องจรินทร์ยารัศมิ์ อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ MEET เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติและผู้บริหารจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยพัฒนานักเรียนและส่งเสริมการเรียนการสอนระบบนานาชาติในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้เป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล เหมาะสมสอดคล้องกับการจัดการศึกษาแบบ Liberal Education ของวิทยาลัยฯ พร้อมเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยฯต่อไป

Recent post