สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดกิจกรรมเสวนา รายวิชาออกแบบชีวิต
November 29, 2019
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการให้ความรู้ทางโภชนาการและการพัฒนานิสิตสัตวแพทย์
November 29, 2019

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม 3rd Principle Concept & Practice of One Health for Emerging Disease Management: Lesson Learn in Asia Regions

20191129_191129_0005_1024x496

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม 3rd Principle Concept & Practice of One Health for Emerging Disease Management: Lesson Learn in Asia Regions ซึ่ง สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ Thailand International Cooperation Agency (TICA) เป็นผู้จัดขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 20 ท่าน จาก 20 ประเทศ

ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิง ศรินทร์ สุวรรณภักดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่น และสัตว์อพยพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อ “The Monitoring and Surveillance Center for Zoonotic Diseases in Wildlife and Exotic Animals, Faculty of Veterinary Science, Mahidol University” จากนั้นผู้เข้าร่วมอบรมพร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของศูนย์เฝ้าระวังฯ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post